Amdanom ni 

Mae’r platfform hwn yn cael ei bweru gan #TîmCGGSDd, a’r bobl wych sy’n gwirfoddoli ledled y sir

PWY YDYM NI

Elusen wedi’i seilio ar aelodaeth ydi Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd). Dechreuodd weithredu ym mis Ebrill 1996 a bellach rydym yn ein trydedd degawd.    

 

Gyda’ch cefnogaeth barhaus chi rydym ni’n gobeithio bod yn nodwedd yn nhirlun Sir Ddinbych a chefnogi cenedlaethau’r dyfodol yn y blynyddoedd i ddod.

Ein cenhadaeth yw

 

 • Adeiladu cymunedau cydnerth trwy weithredu gwirfoddol a mentrau cymdeithasol

 • Darparu cymorth rhagorol i’n haelodau   

 • Bod yn llais dylanwadol yn Sir Ddinbych a Gogledd Cymru

 

Big Ideas.png
6.jpg

LLE RYDYM NI

 

Ein lleoliad yn Rhuthun yw’r canolbwynt ar gyfer hyrwyddo gwirfoddoli a gweithredu gwirfoddol yn Sir Ddinbych. 

Rydym ni’n gweithio trwy’r sir gyfan, gyda chefnogaeth digwyddiadau allgymorth, ein hwb digidol, ac ymgyrchoedd ymgysylltu cyhoeddus parhaus.   

Fel y corff arweinyddiaeth ar gyfer #GwirfoddolwyrSirDdinbych rydym ni’n cydweithio gyda’n partneriaid yn Cefnogi Trydydd Sector Cymru i ysbrydoli gweithredu gwirfoddol ledled Cymru. 

Naylor Leyland Centre.jpg

BETH RYDYM NI’N EI WNEUD I GEFNOGI GWIRFODDOLI YN Y SIR

Mae ein Hwb Gwirfoddoli yn hyrwyddo ac yn cyfoethogi llesiant unigol a chymunedol trwy weithredu gwirfoddol. 

 

Mae gennym ni chwech swyddogaeth graidd:

​​

 • Hyrwyddo a dathlu gwirfoddoli

 • Datblygu arferion da trwy gyfleoedd rhwydweithio, dysgu a hyfforddiant 

 • Datblygu cyfleoedd gwirfoddoli

 • Broceriaeth

 • Datblygiad strategol gwirfoddoli trwy bartneriaethau a chydweithredu

 • Polisi ac ymgyrchu

Rydym ni’n grymuso pobl a chymunedau trwy rannu adnoddau, a darparu cymorth ymarferol i wirfoddolwyr, y trydydd sector a sefydliadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn y sir. 

Map of Denbighshire.jpg

YMAELODWCH GYDA NI  

 

Darperir y wefan hon a’i hadnoddau i chi gan CGGSDd fel rhan o Cefnogi Trydydd Sector Cymru. 

 • Edrychwch ar ein gwefan gorfforaethol i ganfod rhagor amdanon ni a’r hyn rydym ni’n ei wneud

 • Tanysgrifiwch neu ddilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod y diweddaraf am ein gweithgareddau 

.co.uk Strapline.jpg
Follow us on Instagram.jpg
twitter-follow.gif
295b99c0ccb7755ba3f963f0ef0ffa37_like-us

Rhannu'r dudalen hon?

Os yw'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rhannu gyda'ch ffrindiau?