Cymryd rhan

Dewch yn rhan o chwyldro digidol #GwirfoddolwyrSirDdinbych

A YDYCH CHI’N UNIGOLYN Â DIDDORDEB MEWN GWIRFODDOLI?

 

Dechreuwch eich siwrne gwirfoddoli gyda ni ac ymuno gyda rhwydwaith o bobl sy’n sicrhau newid 

 • Dysgwch am fanteision gwirfoddoli yma

 • Dysgwch am fanteision ein platfform digidol yma

 • Dysgwch am Ddrysau Agored, y rhwydwaith dan arweiniad gwirfoddolwyr sy’n cael ei gynnal gan CGGSDd 

 • Dysgwch am fanteision bod yn aelod o CGGSDd

Cofresrtrwch i wirfoddoli trwy glicio ar y botwm isod

​​

Os hoffech chi gael cymorth i ddefnyddio’r platfform fel unigolyn, cliciwch yma os gwelwch yn dda

ANGEN HELP LLAW NEU’N DYMUNO CAEL CYMORTH WYNEB YN WYNEB?

Os oes arnoch chi angen cymorth i ddatblygu eich sgiliau digidol, cyfarfod pobl newydd, cael hwyl a magu hyder cyn gwirfoddoli 

 

 • Dewch draw i Ddrysau Agored bob prynhawn Gwener rhwng 1 a 3pm yng Nghanolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun, LL15 1AF 

 • Galwch heibio i weld aelod o’n tîm, dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 4pm

 • Dewch yn aelod o CGGSDd fel Cefnogwr ac elwa o gyfleoedd dysgu a hyfforddiant AM DDIM neu am bris gostyngol   

 • Edrychwch ar ein gwybodaeth ychwanegol yma i gefnogi eich Siwrne Wirfoddoli  

A YDYCH CHI’N SEFYDLIAD SY’N DYMUNO RECRIWTIO GWIRFODDOLWYR?  

 

Ymaelodwch gyda ni a gadewch i ni gryfhau’r gronfa gwirfoddolwyr yn Sir Ddinbych gyda’n gilydd! 

 • Dysgwch am fanteision bod yn sefydliad sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yma

 • Dysgwch am fanteision ein platfform digidol yma

 • Dysgwch am fanteision ymaelodi gyda CGGSDd yma

 

 • Dysgwch am y gwasanaethau y medrwn ni eu cynnig i’ch cefnogi chi yma  

 

Cofrestrwch eich cyfleoedd i wirfoddolwyr trwy glicio ar y botwm isod

​​

 

 

 

Os hoffech chi gael cymorth i ddefnyddio’r platfform fel sefydliad, cliciwch yma os gwelwch yn dda  

A YDYCH CHI’N DYMUNO CAEL RHAGOR O GYMORTH FEL SEFYDLIAD SY’N CYNNWYS GWIRFODDOLWYR? 

 

Os oes arnoch chi angen cymorth a chefnogaeth ychwanegol

 

 • Edrychwch ar ein hadnoddau ar-lein sy’n amlinellu’r arferion gorau i’ch cefnogi chi wrth gynnwys gwirfoddolwyr

 • Dewch draw i’r sesiynau galw heibio digidol rydym ni’n eu cynnal yng Nghanolfan Naylor Leylans i ddysgu sut y wneud y defnydd gorau o’r platfform hwn   

 • Hefyd medrwch elwa o hyfforddiant wedi’i deilwra’n benodol a gwasanaethau ymgynghoreiaeth i wella sut rydych chi’n cynnwys gwirfoddolwyr 

 • Ffoniwch ni ar 01824 702 441 neu anfon neges e-bost i engagement@dvsc.co.uk i drafod eich anghenion chi ​

 

Follow us on Instagram.jpg
twitter-follow.gif
295b99c0ccb7755ba3f963f0ef0ffa37_like-us

Rhannu'r dudalen hon?

Os yw'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rhannu gyda'ch ffrindiau?