Network image.jpg

Mae Rhwydwaith Trydydd Sector #GwirfoddolwyrSirDdinbych yn agored i bob mudiad trydydd sector, mentrau cymdeithasol a grwpiau cymunedol sy’n gweithredu’n Sir Ddinbych a gwirfoddolwyr sy’n rhan o’r mudiadau hyn. 

Mae’r Rhwydwaith yn hwyluso mentrau i wella cynnwys gwirfoddolwyr yn Sir Ddinbych ac i gryfhau’r farchnad #GwirfoddolwyrSirDdinbych.

 

Mae’r trafodaethau’n canolbwyntio ar feysydd allweddol, megis cynyddu’r gronfa gwirfoddolwyr, sefydlu arfer dda o ran cynnwys gwirfoddolwyr a chynyddu proffil gwirfoddoli a’r trydydd sector ymhlith rhanddeiliaid allweddol. Rydym ni hefyd yn defnyddio’r Rhwydwaith i gynhyrchu syniadau am themâu ymgyrchoedd i gryfhau llais #GwirfoddolwyrSirDdinbych trwy’r sir a thu hwnt.

 

Cewch weld: 

  • Cylch gwaith y rhwydwaith yma.

  • Yr agendâu yma

  • Y diweddariadau’n dilyn y cyfarfodydd yma 

​Nid oes angen i chi fod yn aelod o CGGSDd i gymryd rhan yn y rhwydwaith, a lleisio eich barn, ond byddem wrth ein bodd petaech chi’n ymaelodi gyda ni.

​Mae’r Rhwydwaith yn cyfarfod yn chwarterol yng Nghanolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun, LL15 1AF, rhwng 10am a 11:30am. Os hoffech drefnu eich lle yng nghyfarfod nesaf y Rhwydwaith, cliciwch yma, os gwelwch yn dda. ​

 

​Os ydych chi’n Bartner ac yn dymuno ymgysylltu gyda CGGSDd a’i aelodau i gael adborth am fater neu wasanaeth penodol, mae croeso i chi gysylltu gyda ni trwy anfon neges e-bost i engagement@dvsc.co.uk. Lle bo’n bosibl byddwn yn hwyluso ceisiadau gan bartneriaid trwy drefnu’r eitemau agenda perthnasol mewn Sesiwn Agored ar ddechrau’r cyfarfod. Caiff Partneriaid ddod i’r Sesiwn Agored yn unig. 

 

​Os hoffech drefnu eich lle yn y cyfarfod nesaf, cliciwch yma, os gwelwch yn dda.

Follow us on Instagram.jpg
twitter-follow.gif
295b99c0ccb7755ba3f963f0ef0ffa37_like-us

Rhannu'r dudalen hon?

Os yw'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rhannu gyda'ch ffrindiau?

Syniadau ar gyfer Eitemau Agenda yn y Dyfodol?

Os hoffech chi rannu unrhyw syniadau ar gyfer eitemau agenda yn y dyfodol, llenwch y ffurflen gyswllt isod.

Thanks! Message sent.