Digwyddiadau a gweithreddau

Rydym ni’n cynnal gweithgareddau yn ein canolfan yn Rhuthun ac yn cynnal digwyddiadau allgymorth ar draws y sir. 

DRYSAU AGORED

Clwb dan arweiniad gwirfoddolwyr yw Drysau Agored i ddatblygu sgiliau a chyfarfod pobl newydd. Mae’n cael ei arwain gan wirfoddolwyr ac mae ein drysau’n agored i bawb. 

 • Cynhelir Drysau Agored bob dydd Gwener, 1-3pm, yn ein Canolfan Gwirfoddolwyr yng Nghanolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun, LL15 1AF​

 • Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Altered Open Doors Logo.jpg

RHWYDWAITH TRYDYDD SECTOR #GWIRFODDOLWYRSIRDDINBYCH

Mae Rhwydwaith Trydydd Sector #GwirfoddolwyrSirDdinbych yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn yng Nghanolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun, LL15 1AF, rhwng 10am a 11:30am. 

Mae’r Rhwydwaith yn agored i bob mudiad trydydd sector, mentrau cymdeithasol a grwpiau cymunedol sy’n gweithredu yn Sir Ddinbych a gwirfoddolwyr sy’n ymwneud â’r mudiadau hyn. 

 

Does dim rhaid i chi fod yn aelod o CGGSDd i gymryd rhan a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed, ond byddem ni wrth ein boddau petaech chi’n ymaelodi gyda ni

 • Cofrestrwch i fod yn bresennol yn y cyfarfod nesaf yma

 • Mae cylch gwaith y rhwydwaith i’w gweld yma

 • Mae’r agendâu yma

 • Mae’r diweddariadau yn dilyn y cyfarfodydd i’w gweld yma ​

Network image.jpg

WYTHNOS GWIRFODDOLWYR 

 

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn amser i ddweud diolch yn fawr iawn am y cyfraniad gwych mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Fe’i cynhelir rhwng 1 a 7 Mehefin bob blwyddyn. 

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a dathliadau’n cael eu cynnal ar draws y wlad yn ystod yr wythnos, i ddweud diolch yn fawr iawn wrth wirfoddolwyr a chydnabod eu cyfraniad amrywiol ac amhrisiadwy yn y Deyrnas Unedig. 

 

 • Mae archif datganiadau i’r wasg dathliadau Wythnos Gwirfoddolwyr blaenorol i’w weld yma

 • Mae’r amserlen gweithgareddau o’n dathliadau Wythnos Gwirfoddolwyr diwethaf i’w gweld yma

 • Os oes gennych chi syniad ar gyfer gweithgaredd ar gyfer y dathliadau Wythnos Gwirfoddolwyr nesaf cysylltwch gyda ni yn engagement@dvsc.co.uk neu llenwch y ffurflen ar waelod y dudalen

Volunteers Week Logo.jpg

WYTHNOS YMDDIRIEDOLWYR  

Mae Wythnos Ymddiriedolwyr yn ddigwyddiad blynyddol a gynhelir ym mis Tachwedd bob blwyddyn i ganmol y gwaith rhagorol mae Ymddiriedolwyr yn ei wneud a thynnu sylw at y cyfleoedd i bobl o bob cefndir i gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth.  

​ Mae CGGSDd yn cynnal ac yn cymryd rhan mewn digwyddiadau trwy gydol yr wythnos

 • Mae archif datganiadau i’r wasg Wythnos Ymddiriedolwyr blaenorol i’w weld yma

 • Mae’r amserlen gweithgareddau Wythnos Ymddiriedolwyr fwyaf diweddar i’w gweld yma 

 • Mae straeon Ymddiriedolwyr Sir Ddinbych ar gael yma

Os oes gennych chi syniad ar gyfer gweithgaredd ar gyfer yr Wythnos Ymddiriedolwyr nesaf cysylltwch gyda ni yn engagement@dvsc.co.uk neu llenwch y ffurflen ar waelod y dudalen

logo-trustees_week_landscape_cmyk.jpg

GWEITHGAREDDAU A DIGWYDDIADAU ERAILL  

 

Mae CGGSDd yn cynnal ac yn cydlynu amrediad eang o weithgareddau yn cynnwys digwyddiadau allgymorth, gweithdai, cyfarfodydd rhwydwaith a sesiynau hyfforddiant ​​

​​​

Follow us on Instagram.jpg
twitter-follow.gif
295b99c0ccb7755ba3f963f0ef0ffa37_like-us

Syniadau ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol?

Os oes gennych chi awgrymiadau ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau yn y dyfodol, llenwch y ffurflen gysylltu isod os gwelwch yn dda 

6.jpg

Thanks! Message sent.