• dvsc1234

Stori Gwirfoddolwr - Wayne

Fy enw i ydi Wayne Trestain a dechreuais gymryd rhan yn y prosiect cynhwysiant gweithredol trwy elusennau eraill roeddwn i wedi gweithio iddyn nhw.


Rydym ni’n helpu pobl ardal Rhuthun yn ein Clwb Swyddi, ond mae’r cylch gorchwyl wedi newid yn ddiweddar a bellach mae’n fwy o ganolfan gymdeithasol i bobl ddod draw gyda ffurflenni i’w llenwi, neu i gael sgwrs gyda rhywun. Rydw i’n helpu gyda’r ochr cyfryngau a chyhoeddusrwydd hefyd yn llunio posteri a phamffledi i’w cyhoeddi.


Rydw i wrth fy modd yn helpu pobl a throsglwyddo fy sgiliau i wneud bywydau pobl yn haws.

0 views0 comments

Recent Posts

See All