logo-trustees_week_landscape_cmyk.jpg

Mae Wythnos yr Ymddiriedolwyr yn ddigwyddiad blynyddol i arddangos y gwaith gwych y mae #DenbighshireTrustees yn ei wneud ac i dynnu sylw at gyfleoedd i bobl o bob cefndir gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth.

 

Fel rhan o Wythnos Ymddiriedolwyr 2019, a fydd yn rhedeg rhwng 4ydd ac 8fed Tachwedd, bydd DVSC yn cynnal cyfres o weithdai yn ymwneud â llywodraethu da, codi arian a gwirfoddoli.

 

Cliciwch y botymau isod i weld amserlen ein gweithgareddau a darllenwch ein straeon Ymddiriedolwyr hefyd.

 

Byddem wrth ein bodd pe baech yn cymryd rhan, felly os meddyliwch am ymddiriedolwr (neu grŵp o ymddiriedolwyr) sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i grŵp gwirfoddol a chymunedol, sefydliad a'r gymuned dros y flwyddyn ddiwethaf, anfonwch e-bost atom yn engagement@dvsc.co.uk.

Byddwn yn dathlu Ymddiriedolwyr mewn Gweiddi Cyfryngau Cymdeithasol.

 

Am restr o'r holl weithdai yn ystod Wythnos Ymddiriedolwyr 2019 cliciwch yma.

 

Gallwch ddarllen eich straeon #DenbighshireTrustees yma

 

Am archif Wythnosau Ymddiriedolwyr blaenorol, cliciwch yma

Follow us on Instagram.jpg
twitter-follow.gif
295b99c0ccb7755ba3f963f0ef0ffa37_like-us

Rhannu'r dudalen hon?

Os yw'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rhannu gyda'ch ffrindiau?

Ideas for Future Activities?

If you would like to share any ideas for future activities please complete the contact form below. 

Thanks! Message sent.