Ystafell newyddion

Rydym ni’n cynhyrchu ac yn rhannu newyddion, yn cynnwys eich straeon chi, ac yn rhoi cyhoeddusrwydd i’n gwaith trwy ddatganiadau i’r wasg a’r cyfryngau cymdeithasol

BWLETIN #GWIRFODDOLWYRSIRDDINBYCH   

 

Rydym ni’n cynhyrchu Bwletin #GwirfoddolwyrSirDdinbych yn rheolaidd. Mae’r pynciau’n cynnwys: newyddion, digwyddiadau a gweithgareddau lleol; gwybodaeth am wirfoddoli; straeon gwirfoddolwyr a ffyrdd y medrwch chi gymryd rhan gyda ni i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed. 

 • Edrychwch ar y rhifyn diweddaraf yma

 • Cliciwch yma i weld archif y rhifynnau blaenorol

 • Tanysgrifiwch yn y ddewislen uchod i dderbyn y Bwletin yn uniongyrchol i’ch cyfeiriad e-bost chi

DV Bulletin cover.jpg

STRAEON GWIRFODDOLWYR  

Darllenwch straeon llawn ysbrydoliaeth gan ein #GwirfoddolwyrSirDdinbych. Dysgwch am eu profiadau gwirfoddoli a’r gwahaniaeth mae bod yn wirfoddolwr wedi ei wneud i’w bywydau nhw a bywydau pobl eraill. 

 • Cliciwch yma ar gyfer yr archif straeon gwirfoddolwyr  

 • Cliciwch yma i rannu eich Stori Gwirfoddolwr chi

 • Tanysgrifiwch yn y ddewislen uchod i dderbyn diweddariadau newyddion 

Stories pic.jpg

DATGANIADAU I’R WASG   

Mae ein datganiadau i’r wag yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau fel Wythnos Gwirfoddolwyr ac Wythnos Ymddiriedolwyr, ein hymgyrchoedd chwarterol, hyfforddiant perthnasol neu straeon newyddion CGGSDd. Maen nhw’n cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol o ran Pwy? Beth? Pryd? Sut ac yn bwysicaf oll Pam?

 •  Edrychwch ar y datganiad i’r wasg diweddaraf yma

 • Cliciwch yma i weld archif y Datganiadau i’r Wasg

​​

 • ​Cliciwch yma ar gyfer Datganiadau i’r Wasg ynghylch gweithgareddau eraill CGGSDd 

 • Tanysgrifiwch isod i dderbyn diweddariadau newyddion

Press Release pic.jpg

BLOG #GWIRFODDOLWYRSIRDDINBYCH    

Mae ein Blog yn cynnwys yr holl gynnwys dynamig yn y wefan hon ac mae dewislen yn dangos y categorïau. Mae’r blog yn cynnwys diweddariadau newyddion a gwybodaeth am ein hymgyrchoedd, digwyddiadau, hyfforddiant perthnasol a straeon newyddion. Hefyd cewch chwilio’r blog i ddod o hyn i archif y cynnwys. 

 • Edrychwch ar y Blog yma

 • Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau newyddion a hoffwch ni a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol 

Follow us on Instagram.jpg
twitter-follow.gif
295b99c0ccb7755ba3f963f0ef0ffa37_like-us